Vertalingen

Wat maakt een goede vertaling?

Balans tussen precisie en stijl

Vertalen is meer dan het omzetten van een tekst van de ene naar de andere taal. Het is belangrijk om zowel inhoud als betekenis zo adequaat mogelijk over te brengen. Aan u is dan de keuze:

  • U wilt een letterlijke vertaling van een tekst (zoals bij bijvoorbeeld juridische zaken noodzakelijk is)
  • U wilt een vrijere vertaling van een tekst; de inhoud wordt correct vertaald, maar er wordt ook gebruik gemaakt van formuleringen en uitdrukkingen die gangbaar zijn in de doeltaal

Het vinden van de balans tussen precisie en stijl en afgestemd op uw doelgroep, maakt een vertaling tot een goede vertaling.

Na ontvangst van de brontekst kunt u een vrijblijvende offerte aanvragen. Wij rekenen naar een standaard tarief of maken een individuele prijs voor grote opdrachten.

Beëdigde vertalingen van uw documenten worden altijd (aangetekend) per post toegestuurd. De Jel behandelt uw teksten vanzelfsprekend vertrouwelijk. Komt een opdracht niet tot stand dan worden al uw aangeleverde gegevens direct verwijderd.

Hoe gaan wij te werk

Hoe gaan wij te werk

Tarieven en vertaalservice

De Jel berekent concurrende tarieven per woord of per normregel à 55 aanslagen incl. spacies. De prijs van een vertaling is afhankelijk van het tekstvolume, soort tekst, moeilijkheidsgraad en de gewenste levertijd. Voor bepaalde vertalingen kan ook een vast tarief worden bepaald en voor omvangrijkere teksten een individuele prijs worden aangeboden.

Voor de Chinese taal geldt dat deze vanwege de moeilijkheidsgraad behoort tot de hoogste taalgroep. Daarom is het tarief van een vertaling in of vanuit het Chinees niet vergelijkbaar met tarieven voor bijvoorbeeld Duitse vertalingen van Nederlandse teksten.

Na indiening van de brontekst ontvangt u vantevoren een vrijblijvende offerte. De vertalingen worden per email of per post toegezonden, afhankelijk van uw wens. Gecertificeerde documenten worden altijd met stempel en handtekening per post toegezonden.

Al uw gegevens worden discreet, vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Controle De Jel Translations

Controle vertalingen

Alle vertalingen worden gecontroleerd door een native speaker van de doeltaal. Hierdoor kan De Jel Translations haar klanten de hoogst mogelijke kwaliteit garanderen.

Vakgebieden

Commercieel

handelscorrespondentie, zakenbrieven, contracten, algemene verkoopvoorwaarden

Juridisch

juridische schrijven, aanklachten, dagvaardingen, vonnissen, notariële akten en contracten, huwelijksaktes, koopaktes, scheidingsvonissen

Algemeen

documenten, getuigschriften, rapporten, geboorteaktes, sollicitatiebrieven, diploma’s, contracten, handleidingen, korte verhalen, publicaties

Medisch

medische dossiers, diagnoses

Marketing

websites, brochures, folders, catalogi, reclametekste

Kultuur

culturele folders, reisverslagen, ...

© 2020 Designed by: SYGIT | All rights reserved.