Tolken

Tolken met gevoel en begrip voor de situatie

Een goede tolk beperkt zich niet alleen tot het overbrengen van woorden. Dit is natuurlijk afhankelijk van het vakgebied. Een tolk moet ook gevoel voor een situatie ontwikkelen. Gasten en klanten uit een andere cultuur moeten op de juiste manier worden benaderd om tot een goede samenwerking te komen. Hier is veel ‘Fingerspitzengefühl’ voor nodig. De Jel beschikt over dit ‘Fingerspitzengefühl’ en weet zo een belangrijke bijdrage aan het succes van uw gesprek te leveren.

Beëdigd tolken (en vertalers) zijn verplicht tot neutraliteit en hebben zwijgplicht.

Tolkenservice in verschillende talen

De Jel is gespecialiseerd in tolkdiensten voor de talen Duits (-Nederlands) en Chinees (Mandarijn) en is voor beide talen beëdigd door het Gerechtshof in D-Hamm.

Voor andere talen werkt De Jel samen met andere passende professionele tolken.

We bieden ook telefonische tolkservice voor directe en snelle hulp.

Commercieël

zakenmeetings, scholingen, beurzen, seminars (ook simultaan).

Juridisch

opdrachten van politie, justitie, advocaten, Huis van Bewaring…

Algemeen

gemeente en andere officiele instellingen, scholen, artsen, banken, notarissen, burgerlijke stand, huwelijkssluitingen, rondleidingen...

Beëdigd tolk

Als tolk bij de Duitse rechtbank ben ik door het Gerechtshof in Hamm (D) beëdigd en werk als geregistreerd tolk bij o.a. rechtbanken, politie, douane en notarissen. Beëdigde tolken hebben zwijgplicht en dienen neutraal te zijn.

De tolkdiensten worden per uur of per dag berekend. De laatste begonnen half uur wordt naar boven als half uur afgerond.

© 2020 Designed by: SYGIT | All rights reserved.